Erasmus+ пројекти

Списак Ерасмус+ пројеката у којима учествује Факултет техничких наука

Развој мастер курикулума за превенцију и управљање природним катастрофама у региону Западног Балкана – Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk)

573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине – Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments (КЛАБС)

561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Успостављање студијског програма – дигитално емитовање и широкопојасне технологије (мастер студије) – Digital Broadcasting and Broadband Technologies DBBT

Тржишта електричне енергије и инжењерско образовање – Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)

585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Развој мастер курикулума за управљање воденим ресурсима у земљама Западног Балкана – Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders SWARM

597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија – Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)

598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Erasmus+ KA 107 пројекти

KALCEA – Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy

SMARTEL – Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms

618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPPK2-CBHE-JP