Списак Ерасмус+ пројеката у којима учествује Факултет техничких наука.

Развој мастер курикулума за превенцију и управљање природним катастрофама у региону Западног Балкана (NatRisk)

Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине (КЛАБС)

Успостављање студијског програма – дигитално емитовање и широкопојасне технологије (мастер студије)

Развој мастер курикулума за управљање воденим ресурсима

Тржишта електричне енергије и инжењерско образовање (ELEMEND)

Побољшање безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана (TRAFSAF)

Erasmus+ KA 107 пројекти