ментор: др Љубиша Фолић, редовни професор

  • “Краљевачко позориште”, Оливера Лекић

ТЕАТАР КАО ОГЛЕДАЛО КУЛТУРЕ ЈЕДНОГ ДРУШТВА

Позориште jе кућа народа, део општег друштвеног живота једне средине и мост између те средине и других народа, чију културу представља. Оно је најмоћнији национaлно-морални васпитач : живом речју, игром и музиком одгаја генерације, подиже општи ниво културе народа, негује схватања и погледе на свет, открива лепоту, чистоту и богатство језика, који остаје у ушима публике и преко ње иде даље у народ.

Позориште је идеално остварење, заједнице сродних уметности, уметничка симбиоза истинских вредности. Ако се узме у обзир целокупно стваралаштво исказано приказивање, позориште треба да буде најбрижљивије негован израз духовног стремљења нације, јер има већи утицај од писане речи.