Извештај комисије за избор мр Раде Радуловић

Извештај Комисије са предлогом за избор мр Раде Радуловић, на радно место сарадника-асистената, за ужу научну област Бетонске конструкције, Грађевински материјали, технологија бетона и испитивање конструкција. (преузми)

Извештај комисије за избор др Бранка Пејовића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Бранка Пејовића, на радно место наставника у звању редовног професора, за ужу научну област Производно машинство и индустријски инжењеринг. (преузми)

Извештај комисије за избор Манојла Крстића

Извештај Комисије са предлогом за избор Манојла Крстића , на радно место сарадника-асистента, за ужу научну област Бетонске конструкције, грађевински материјали, технологија бетона и испитивање конструкција. (преузми)