Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидата Бојана Перовића

Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: “Моделирање утицаја угла инклинације на енерегетску ефикасност фотонапонских модула применом емпиријских корелација”, кандидата Бојана Перовића. Извештај Докторска дисертација