Извештај комисије за избор др Светлане Николић Полигенис и др Зоранке Милошевић

Извештај Комисије са предлогом за избор др Светлане Николић Полигенис и др Зоранке Малешевић, на радно место наставника у звање доцента, за ужу научну област Хемијско и прехрамбено инжењерство. (преузми)

Извештај комисије за избор др Дијане Милашиновић Марић

Извештај Комисије са предлогом за избор др Дијане Милашиновић Марић, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа. (преузми)