Извештај комисије за избор др Љиљане Савић

Извештај Комисије са предлогом за избор др Љиљане Савић, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Економика и индустријски менаџмент. (преузми)

Извештај комисије за избор др Ђоке Банђура

Извештај Комисије са предлогом за избор др Ђоке Банђура, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Телекомуникације и информациони системи. (преузми)