Сазив VIII седнице Наставно-научног већа, 30.09.2015.

На основу члана 55. став 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 76/2005) и члана 60. став 2. Статута Факултета техничких наука у Косовској Митровици VIII СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ће се одржати дана 15.04.2015. год. (среда) у просторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици са почетком у…

Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидата мр Уроша Јакшића

Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације под насловом: “Прилог мерењу напона и струја уз примену матричних трансформација и препознавање симетричних компоненти”, кандидата мр Уроша Јакшића. Извештај Комисијe Докторска дисертација

Сазив VIII седнице Наставно-научног већа, 30.09.2015.

На основу члана 55. став 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 76/2005) и члана 60. став 2. Статута Факултета техничких наука у Косовској Митровици VIII СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ће се одржати дана 30.09.2015. год. (среда) у просторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици са почетком у…

Сазив V седнице Наставно-научног већа (у проширеном саставу), 30.09.2015.

На основу члана 55. став 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 76/2005) и члана 60. став 2. Статута Факултета техничких наука у Косовској Митровици V СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ће се одржати дана 30.09.2015. год. (среда) у просторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици са почетком у…