Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидата Драгане Радосављевић

Извештај Комисије са оценом урађене докторске дисертације под насловом: “Коришћење метода истраживања података за одређивање математичког модела кинетике технолошких процеса и препознавање карактеристика узорака”, кандидата Драгане Радосављевић. Извештај Комисијe Докторска дисертација