Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2015 са конкурсном документацијом

Факултет техничких наука у Косoвској Mитровици објавио је позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 03/2015 са конкурсном документацијом за набавку добара-набавка новог службеног аутомобила. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измене и допуне конкурне документације 3/2015 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Обавештење о закљученом Уговору