Извештај комисије за избор мр Раде Радуловић

Извештај Комисије са предлогом за избор мр Раде Радуловић, на радно место сарадника-асистената, за ужу научну област Бетонске конструкције, Грађевински материјали, технологија бетона и испитивање конструкција. (преузми)

Oracle academy

Од 2014. год. Факултет техничких наука је члан Oracle academy и сви наши студенти који успешно положе предвиђене испите, добијају међународно признате сертификате Oracle academy из више области. Сви заинтересовани ближе информације могу добити у Студентској служби Факултета.