Факултет техничких наука учествује у Erasmus+ пројекту Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) у конзорцијуму који предводи Универзитет у Нишу. Циљ пројекта је да се подигне свест о ризику од природних непогода и начинима за њихово спречавање и ублажавање последица, кроз школовање експерата и обуку становништва.

Факултет техничких наука ће у оквиру пројекта увести једногодишњи мастер студијски модул који ће обухватити специфичне аспекте управљања ризицима и предузимање превентивних мера. Детаљне информације о самом пројекту могу се пронаћи на интернет страници пројекта на адреси http://www.natrisk.ni.ac.rs/.

ОПРЕМА

У оквиру NatRisk пројекта Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је набавио рачунарску опрему и софтвере. Наведена опрема ће бити коришћена за: извођење предавања и вежби на студијском програму мастер академских студија под називом „Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа“, чије се акредитовање припрема.

Циљ ових активности је да се студенти обуче за коришћење ИТ у одговору на природне катастрофе коришћењем мултимедијалних алата, као и применом апликативног софтвера за анализу, праћење и симулацију катастрофалних догађаја; оспособљавање студената за ефикасно доношење ефектних одлука у условима природних катастрофа; реализовање научних истраживања чији ће резултати бити публиковани у научним часописима. Осим едуковања за потребе управљања ризицима од природних катастрофа, ова лабораторија ће се користити за обуку запослених у јавном и приватном сектору, кроз услуге које Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици треба да пружа кроз програм целоживотног учења.

Детаљније на http://www.natrisk.ni.ac.rs/

МОБИЛНОСТ

Мобилност наставног и ненаставног особља Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици реализована је на Обуда Универзитету у Будимпешти. У оквиру наведене мобилности наши наставници одржали су предавања студентима Обуда Универзитета и учествовали на конференцији на којој су представили презентацију рада Карактеризација хетерогеног токсичног отпада на Секцији 1. 9тог Међународног симпозијума у Банкију. Рад је изабран да буде у целости објављен у часопису Банки Репортс.

Детаљније на http://www.natrisk.ni.ac.rs/

Акредитација новог мастер студијског програма Управљање ризицима од природних катастрофа

Документација за акредитацију новог мастер студијског програма Управљање ризицима од природних катастрофа поднета је Комисији за акредитацију.

Циљ NatRisk пројекта је образовање експерата за превенцију и управљање природним катастрофама у региону Западног Балкана на основу националних и политика Европске Уније.

Специфични циљеви пројекта су: Идентификација природних катастрофа којима треба управљати у региону Западног Балкана и свих аспеката превенције и последица
како би се дефинисале конкретне компетенције будућих стручњака; Развој и имплементација нових напредних мастер курикулума у области управљања ризицима од природних катастрофа у складу са болоњским захтевима и националним стандардима за акредитацију; Развој тренинга за јавни сектор и грађанство за реаговање у случају
различитих природних катастрофа.

Детаљније на http://www.natrisk.ni.ac.rs/

ПРОМОЦИЈА ОБУКЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА И ГРАЂАНСТВА

Дана 13.04.2018. су проф. др. Небојша Арсић, декан, проф. др. Срђан Јовић, продекан и др Јелена Ђокић на заједничком састанку са начелником Косовско-Митровачког округа г-дином Васом Јелићем и представили Ерасмус + пројекат изградње капацитета у високом образовању NatRisk пројекaт (Development of master curricula for natural disaster risk management in Western Balkan countries).

На састанку је изражен интерес од стране представника јавног сектора за образовање овог профила стручњака који је дефицитаран у општинама и региону северног Косова и Метохије и од стране представника пројекта и представника за заједничким дјеловањем у склопу пројекта, као и неопходности сарадње ради постизања постављених циљева пројекта. Такође је истакнута потреба да се запослени у општинским и регионалним органима обуче за поступање у ситуацијама природних катастрофа. Пројектни тим је искористио прилику да позове све раднике органа управљања из департмана за урбанизам, инспекцијске послове, департмана за заштиту животне средине, шумарство и водопривреду, као и из ватрогасних јединица и управе за ургентне ситуације да буду полазници тренинга који у оквиру NatRisk пројекта УПКМ организује на Факултету техничких наука. Локалне самоуправе су показале интерес за студенте који би стручну праксу обављали у институцијама.

Детаљније на http://www.natrisk.ni.ac.rs/

ОБУКА ЈАВНОГ СЕКТОРА И СТАНОВНИШТВА

24. и 25. априла на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одржана је обука јавног сектора и грађанства. Обуку, коју је похађало тридесетак представника јавног сектора и становништва, су спровели проф. др Небојша Арсић, декан Факултета, др Срђан Јовић, продекан и др Јелена Ђокић. Након завршене обуке полазницима су додељени сертификати.

Детаљније на http://www.natrisk.ni.ac.rs/

ДИСЕМИНАЦИЈА

  • Одштампана брошура за обуку јавног сектора и грaђанства
  • Одржане дисеминацијске активности на Техничком универзитету на Криту, Хања, Грчка на коме је др Јелена Ђокић у оквиру Конференције презентовала рад под називом “LEAD particles dispersion MODELING IN EXTREME WEATHER conditions from tailing waste in Zvečan” коаутора, др Јелене Ђокић, др Небојше Арсић и др Срђана Јовића.
  • Одштампан промотивни маретијал – брошуре и лифлети за промоцију новог мастер студијског програма Управљање ризицима од природних катaстрофа.

ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА САРАДЊА – СТРУЧНА ПРАКСА

  • Закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета техничких наука Универзитерта у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Косовско-митровачког управног округа, у циљу унапређења сарадње за обављање стручне праксе студената у оквиру новог мастер студијског програма Управљање ризицима од природних катастрфа.

ПРОМОЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

09. октобра 2018. године на Факултету техничких наука, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици промовисане су активности NatRisk пројекта које се директно односе на студенте као што су значај студентске праксе и начини конкурисања, мобилност и интернационализација, нови мастер студијски програм „Управљање ризицима од природних катастрофа“. Др Јелена Ђокић је упознала присутне студенте са садржајем новог мастер студијског програма који је у процесу акредитације. Студентима су подељени лифлети и брошуре који садрже корисне и детаљне информације о новом мастер студијском програму.

Детаљније на http://www.natrisk.ni.ac.rs/

МОНИТОРИНГ ПОСЕТА

  • 26.06.2018. године на Факултету техничких наука, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одржана је мониторинг посета од стране надлежне Еразмус + канцеларије. Организатори састанка Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу су на састанку детаљно изложили све активности у оквиру NatRisk пројекта и посебно истакли да је сарадња са партнерима на пројекту, као и координатором пројекта Универзитет у Нишу на највишем нивоу.

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ

Објављен конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља Факултета техничких наука у оквиру NatRisk Erasmus + пројекта.

Текст конкурса можете преузети овде

Пријавни формулар – линк

Уговор о наставној мобилности – линк

Уговор о мобилности за тренинг – линк

СV формулар – линк