Факултет техничких наука учествује у Erasmus+ пројекту Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) у конзорцијуму који предводи Универзитет у Нишу. Циљ пројекта је да се подигне свест о ризику од природних непогода и начинима за њихово спречавање и ублажавање последица, кроз школовање експерата и обуку становништва.

Факултет техничких наука ће у оквиру пројекта увести једногодишњи мастер студијски модул који ће обухватити специфичне аспекте управљања ризицима и предузимање превентивних мера. Детаљне информације о самом пројекту могу се пронаћи на интернет страници пројекта на адреси http://www.natrisk.ni.ac.rs/.