Заједнички Еразмус+ пројекат изградње капацитета у високом образовању:

СТВАРАЊЕ МРЕЖЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗНАЊА ЗА ОДРЖИВЕ И ОТПОРНЕ СРЕДИНЕ (КЛАБС)

561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

15.10.2015-14.10.2018

 

ПРОЈЕКТНИ КОНЗОРЦИЈУМ

Координатор  

 • Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Партнерске установе из земаља Западног Балкана

 • Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару
 • Државни универзитет у Новом Пазару
 • Висока техничка школа струковних студија у Звечану
 • Универзитет у Бањалуци
 • Универзитет у Београду

Партнерске установе из земаља Европске Уније

 • Универзитет у Љубљани
 • Стратклајд Универзитет у Глазгову
 • Универзитет ИУАВ у Венецији
 • Технички универзитет Делфт
 • Технички универзитет Рајне-Вестфалије у Ахену

 

Контакт особа 

ванр. проф. др Саја Косановић, Факултет техничких наука, Косовска Митровица

 

О КЛАБС ПРОЈЕКТУ

Пројекат Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине  (КЛАБС) припада пројектима у области изградње капацитета у високом образовању и кофинансиран је од стране Еразмус+ програма Европске Уније.

КЛАБС представља пионирску високообразовну платформу која се односи на два актуелна и једно важна изазова урбане и руралне грађене средине на подручју Западног Балкана, а то су одрживост и отпорност на климатске промене. У току трогодишњег циклуса пројекта (од 2015-2018. године), конзорцијум састављен од пет установа високог образовања из земаља Европске Уније и шест установа са подручја Западног Балкана произвешће различите резултате са заједничким циљем да се покрене стицање иновативних, интердисциплинарних и специјализованих знања, вештина и компетенција, удруживањем области инжењерства и архитектуре са заштитом животне средине.

Будући да су ствараоци функционалне грађене средине, инжењери различитих профила и архитекти имају значајну одговорност, али и дужност да допринесу постизању одрживости и отпорности, на различитим нивоима. Кроз интервенисање у пољу развоја знања, што представља први корак у подстицању прогреса, очекује се да ће резултати КЛАБС пројекта, дугорочно посматрано, утицати не само на националне системе високог образовања, већ и на укупни развој обухваћених подручја Западног Балкана.

Заштита животне средине у инжењерству и архитектури се односи на пројектовање, развој, анализу и примену широког спектра одговарајућих техничко-технолошких решења, мера и пракси. Резултати истраживања су један од темеља обликовања образовања, а сложеност проблема захтева интердисциплинарни приступ. Образовање, дакле, има за циљ да припреми будуће специјалисте за управљање, обликовање и успешно превазилажење услова „карактерисаних променама, неизвесношћу, ризиком и сложеношћу“ (Стерлинг, 2012).

 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине је да подржи модернизацију високог образовања на подручју западног Балкана применом стратешког приступа развоју иновативне платформе за пренос знања о одрживој и отпорној грађеној средини.

Посебни циљеви пројекта су:

 • Развој, провера квалитета и имплементација иновативних студијских програма прилагођених европским и националним стандардима, приоритетима и стварним потенцијалима високообразовних установа Западног Балкана укључених у КЛАБС конзорцијум,
 • Увођење виртуелне мобилности наставника и студената кроз програм предавања, применом савремених технологија,
 • Развој, провера квалитета и коришћење иновативног образовног материјала,
 • Развој иновативних алата, методологија и приступа образовању, укључујући студије стварних случајева, стварање електронских платформа за учење и омогућавање отвореног приступа образовним ресурсима,
 • Развој иновативних капацитета установа оснивањем и опремањем лабораторија за одрживу и отпорну грађену средину,
 • Надградња знања и вештина наставног и ИТ особља ради осигурања високог нивоа квалитета експлоатације резултата пројекта, и
 • Промоција рада и достигнућа КЛАБС пројекта.

 

ПЛАН РАДА

Методологија рада у оквиру пројекта КЛАБС је развијена преко пет типова радних пакета, обухватајући 24 радна пакета потребна за достизање постављених циљева.

Радни пакет 1 – Почетак имплементације пројекта обухвата организацију првог састанка конзорцијума на којем ће бити формирана радна тела и договорени сви аспекти управљања пројектом, као и анализе потреба, ограничења и могућности за развој нових студијских програма. Радни пакет 1, према предвиђеном плану рада, траје 4 месеца.

Радни пакет 2 – Развој студијских програма обухвата активности, задатке и догађаје са циљем стварања напредних услова за увођење нових студија у званичну образовну понуду свих шест високообразовних установа са подручја Западног Балкана укључених у конзорцијум пројекта. Радни пакет 2 траје укупно 21 месец.

Радни пакет 3 – Контрола и мониторниг квалитета односи се на примену процедура и активности чија је сврха достизање и одржавање високог нивоа квалитета пројектних резултата и пројекта у целости, током читавог периода имплементације.

Радни пакет 4 – Дисеминација и коришћење пројектних резултата покрива широки спектар активности и догађаја са циљем ширења информација о КЛАБС резултатима и њихове експлоатације на ефикасан и професионални начин. Трајање радног пакета 4 се продужава и након циклуса пројекта; дуготрајна употреба резултата је осигурана пажљивим планирањем метода и средстава дисеминације.

Радни пакет 5 – Управљање пројектом обухвата различите активности током циклуса од 36 месеци, попут организације састанака тима за управљање пројектом, вођења пројектне административне и финансијске документације, те организације и координације рада.

 

ВЕБ-САЈТ ПРОЈЕКТА  

www.klabs.pr.ac.rs