Електротехничко и рачунарско инжењерство 2021

Основне студијеМастер студијеДокторске студијеОсновне студије Уверење о акредитацији Структура студијског програма Књига предмета Ниво студија Основне академске студије Звање које се стиче Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.) Образовно поље Техничко-технолошке науке Научно-стручне области Електротехничко и рачунарско инжењерство Трајање (год./сем.) 4/8 Укупан број ЕСПБ бодова 240 Студијски модули Електроенергетика Електроника и…

Управљање ризиком од природних катастрофа

Жедни сте знањаИнтересује Вас Управљање ризиком од природних катастрофаСавладајте вештине из следећих научних области: Природне катастрофе, Процене ризика, Управљање ризицима од природних катастрофа. Мастер студијеМастер студије Уверење о акредитацији Наставни план и програм Распоред предмета по семестрима и години У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије…