Факултет техничких наука има акредитоване студијске програме, и то:

 

Основне академске студије

 1. студијски програм Архитектура,
 2. студијски програм Грађевинско инжењерство,
 3. студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство
 4. студијски програм Индустријско инжењерство.
 5. студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду,
 6. студијски програм Машинско инжењерство,
 7. студијски програм Рударско инжењерство,
 8. студијски програм Технолошко инжењерство

 

Мастер академске студије

 1. студијски програм Архитектура,
 2. студијски програм Грађевинско инжењерство,
 3. студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство
 4. студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду,
 5. студијски програм Машинско инжењерство,
 6. студијски програм Рударско инжењерство,
 7. студијски програм Технолошко инжењерство

Специјалистичке академске студије

 1. студијски програм Одрживост и отпорност грађене средине

Докторске академске студије

 1. студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство.
 2. студијски програм Машиснко инжењерство
 3. студијски програм Технолошко инжењерство

——————————

Одлука о акредитацији

Уверење о акредитацији

Акредитација НИО

Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија 2014

Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија 2014

Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија 2014