Факултет техничких наука у Косовској Митровици основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању Факултета техничких наука у Косовској Митровици и о укидању Електротехничког факултета у Приштини, Машинског факултета у Приштини, Грађевинско – архитектонског факултета у Приштини и Рударско – металуршког факултета у Косовској Митровици, 19. окобра 2001. године ( „Сл. гласник РС“ бр. 60/2001).

Факултет техничких наука је високошколска установа и високошколска јединица Универзитета у Приштини са Својством правног лица. Назив факултета је: Универзитет у Приштини Факултет техничких науака. Седиште факултета је у Косовској Митровици, ул. Кнеза Милоша бр. 7. Скраћен назив факултета је ФТН. У пословној коресподенцији факултет користи и назив на енглеском језику: University of Pristina, Faculty of Technical Sciences. Факултет је уписан у судски регистар Привредног суда у Приштини са седиштем у Краљеву, бр. регистарског улошка ФН. 252/01 од 11.12.2001. године. Дан Факултета је 19. октобар, чиме се обележава дан оснивања Факултета.
Факултет техничких наука , у складу са дозволом за рад, остварује академске и струковне студијске програме, изводи образовне курсеве у циљу образовања током читовог живота и друге облике студија за иновације знања и стручног образовања и усавршавања, остварује и развија научно-истраживачки и стручни рад у оквиру научних области за које је акредитован. У процесу наставе на Факултету техничких наука су ангажовани истакнути наставници са других Универзитета Републике Србије. У склопу факултета се налазе рачунски центар и библиотека. Рачунски центар је формиран са намером да обезбеди подршку осавремењивању процеса извођења наставе и научно – истраживачког рада на ФТН и налази се на првом спрату наставног блока у згради ФТН. Библиотека се такође налази у згради факултета и располаже простором који одговара библиотечким стандардима. Поседује радни и складишни простор од 40 м2 и читaоницим од 80 м2. Читаоница има 50 места у угодном амбијенту.