Када Изборно веће одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање, у раду овог стручног органа учествују сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

  • утврђује предлог за избор у звање наставника
  • врши избор у звање сарадника

Декан је председник Изборног већа по функцији.

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА

Редовни професори:

др Небојша Арсић

Редовни професор

декан

др Светозар Ђекић

Редовни професор

др Томислав Тодић

Редовни професор

Шеф катедре за производно машинство

др Мирољуб Јевтић

Редовни професор

др Љубинко Савић

Редовни професор

др Емин Мемовић

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

др Миле Петровић

Редовни професор

др Ранко Бабић

Редовни професор

др Кемал Тахирбеговић

Редовни професор

др Љубиша Фолић

Редовни професор

др Шефик Бајмак

Редовни професор

Шеф катедре за термотехнику и термоенергетику

др Благоје Недељковић

Редовни професор

др Милан Бараћ

Редовни професор

др Андреја Тодоровић

Редовни професор

Шеф катедре за технологију

др Драган Љамић

Редовни професор

мр Звонко Павличић

Редовни професор

др Славица Цветковић

Редовни професор

др Александар Жорић

Редовни професор

др Велимир Дутина

Редовни професор

Шеф катедре за грађевински менаџмент

др Душко Минић

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

др Петар Спалевић

Редовни професор

Шеф катедре за електронику и телекомуникације

др Миленко Петровић

Редовни професор

др Бранко Пејовић

Редовни професор

др Гордана Милентијевић

Редовни професор

др Дардан Климента

Редовни професор

Ванредни професори:

др Ристо Бојовић

Ванредни професор

др Миљан Јакшић

Ванредни професор

др Владимир Радојичић

Ванредни професор

др Александар М. Ристовски

Ванредни професор

Продекан за Aрхитектуру и Грађевинско инжењерство

др Слободан Макрагић

Ванредни професор

др Анђелија Раичевић

Ванредни професор

др Александар Чукарић

Ванредни професор

др Душан Ђурђевић

Ванредни професор

Шеф катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

др Драган Калаба

Ванредни професор

др Смиљка Милисављевић

Ванредни професор

Шеф катедре за заштиту животне средине и заштиту на раду

др Мирсад Тарић

Ванредни професор

Шеф катедре за грађевинско конструктерство

др Синиша С. Илић

Ванредни професор

др Драган Стевић

Ванредни професор

др Милош Банђур

Ванредни професор

др Милутин Милосављевић

Ванредни професор

др Богдан Ћирковић

Ванредни професор

др Ненад Јовановић

Ванредни професор

др Јордан Радосављевић

Ванредни професор

продекан за електротехничко и рачунарско инжењерство

др Диана Долићанин Ђекић

Ванредни професор

др Жарко Милкић

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

др Дарко Вучковић

Ванредни професор

др Предраг Лекић

Ванредни професор

др Срђан Јовић

Ванредни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

др Ђоко Банђур

Ванредни професор

др Александар Мицић

Ванредни професор

др Љубо Марковић

Ванредни професор

др Љиљана Савић

Ванредни професор

Шеф катедре за опште образовне предмете

др Гордана Јелић

Ванредни професор

Шеф катедре за математику и физику

др Дејан Гурешић

Ванредни професор

др Светомир Милојевић

Ванредни професор

др Саја Косановић

Ванредни професор

др Смиљана Марковић

Ванредни професор

др Дијана Милашиновић Марић

Доцент

Доценти:

др Марјан Митић

Доцент

др Предраг Живковић

Доцент

др Љубинка Дражевић

Доцент

др Саша Штаткић

Доцент

др Велимир Стојановић

Доцент

др Љиљана Бабинцев

Доцент

др Јелена Ђокић

Доцент

др Александар Тодић

Доцент

др Зоран Голубовић

Доцент

др Ивица Чамагић

Доцент

др Мирко Грбић

Доцент

Шеф катедре за пројектовање и урбанизам

др Данијела Илић Коматина

Доцент

др Љиљана Анђелковић

Доцент

др Ирма Дервишевић

Доцент

др Светлана Белошевић

Доцент

др Милена Мајкић

Доцент

др Душан Томановић

Доцент

др Јулија Алексић

Доцент

др Бранимир Јакшић

Доцент

др Милена Премовић

Доцент

др Јулијана Лекић

Доцент

др Ђурица Марковић

Доцент

др Рада Радуловић

Доцент

др Милан Ђорђевић

Доцент

Др Наташа Елезовић

Доцент

др Ружица Божовић

Доцент

др Драган Чукановић

Доцент

Предавачи:

Јелена Вукићевић

Наставник страног језика

Славица Савић

Наставник страног језика