КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

Kомисија за контролу квалитета има задатак да стално прати и контролише квалитет високог образовања на Факултету и квалитет рада Факултета, да предлаже мере за унапређење квалитета и даљег развоја Факултета и да најмање једном годишње подноси извештај Наставно научном већу Факултета.

Председник комисије

др ЈОРДАН РАДОСАВЉЕВИЋ

ванредни професор


Чланови комисије

Миљан Мојсић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Студент

др Душко Минић

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

др Александар М. Ристовски

Ванредни професор

Продекан за Aрхитектуру и Грађевинско инжењерство

др Јордан Радосављевић

Ванредни професор

продекан за електротехничко и рачунарско инжењерство

др Срђан Јовић

Ванредни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

др Дејан Гурешић

Ванредни професор

др Саја Косановић

Ванредни професор

др Бранимир Јакшић

Доцент

Драгана Радосављевић

Асистент

др Драган Чукановић

Доцент

Миљана Марковић

Асистент

Иван Милојевић

Асистент

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Комисија за издавачку делатност контролише издавачку делатност коју обавља Факултет у складу са законом и општим актима. Факултет издаје факултетске уџбенике, монографије, часописе, друге научне и стручне публикације и факултетске билтене.

Председник комисије

др ДУШКО МИНИЋ

редовни професор


Чланови комисије

др Томислав Тодић

Редовни професор

Шеф катедре за производно машинство

др Емин Мемовић

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

др Александар Жорић

Редовни професор

др Велимир Дутина

Редовни професор

Шеф катедре за грађевински менаџмент

др Душко Минић

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду