Извештај комисије за избор др Бранислава Фолића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Бранислава Фолића, на радно место наставника у звање доцента, за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. (преузми)