Извештај Комисије за избор Миљојке Мијаиловић и Горана Милентијевића

Извештај Комисије са предлогом за избор Миљојке Мијаиловића, мас. инж. технологије и Горана Милентијевића, дипл. инж. технологије, у звање асистента, за ужу научну област Хемијско и прехрамбено инжењерство.(преузми)

Извештај Комисије за избор др Милутина Милосављевића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Милутина Милосављевић, на радно место наставника у звање редовног професора, за ужу научну област Хемијско и прехрамбено инжењерство.(преузми)

Извештај Комисије за избор др Ирме Дервишевић

Извештај Комисије са предлогом за избор др Ирме Дервишевић, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине.(преузми)