Промоција тренинга у оквиру NatRisk пројекта

Дана 13.04.2018. године на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одржана је промција обуке за грађане и службенике у јавном сектору за управљање ризиком од природних катастрофа у оквиру NatRisk Erasmus + пројекта изградње капацитета у високом образовању (Development of master curricula for natural disaster risk management in Western Balkan…