Извештај Комисије за избор др Владимира Радојичића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Владимира Радојичића, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Материјали и конструкције-бетонски мостови. (преузми)