Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Обрада Аничића, дипл. инж. машинства

Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: “Анализа и моделирање параметара резања код обраде стругањем применом вештачких неуронских мрежа”, кандидата Обрада Аничића, дипл. инж. машинства. Извештај Комисијe Докторска дисертација

Одржан свечани пријем и додела индекса

Дана 01.10.2018-е године са почетком у 10:00 часова у великом амфитеатру одржан је свечани пријем студената. Том приликом уручени су индекси студентима који су први пут уписали I годину основних академских студија.