Извештај Комисије за избор Ненада Николића

Извештај Комисије са предлогом за избор Ненада Николића, на радно место сарадника у звање сарадника, за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. (преузми)

Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидата Бојана Перовића

Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: “Моделирање утицаја угла инклинације на енерегетску ефикасност фотонапонских модула применом емпиријских корелација”, кандидата Бојана Перовића.

Извештај Комисије за избор мр Весне Цветковић

Извештај Комисије са предлогом за избор мр Весне Цветковић, на радно место наставника у звање сарадника – асистента, за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање. (преузми)