Извештај комисије за избор др Светомира Милојевића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Светомира Милојевића, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Хемијско и прехрамбено инжењерство. (преузми)