Извештај комисије за избор мр Небојше Гаџића и мр Јасмине Лукић

Извештај Комисије са предлогом за избор мр Небојше Гаџића и мр Јасмине Лукић , на радно место сарадника-асистента, за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. (преузми)

Извештај комисије за избор др Александра Мицића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Александра Мицића, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Електроника, аутоматика и микропроцесорски системи. (преузми)

Извештај комисије за избор др Дарка Вучковића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Дарка Вучковића, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Теоријска електротехника и електрична мерења. (преузми)

Извештај комисије за избор др Предрага Лекића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Предрага Лекића, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Електроника, аутоматика и микропроцесорски системи. (преузми)