Извештај комисије за избор др Бранислава Фолића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Бранислава Фолића, на радно место наставника у звање доцента, за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. (преузми)

Извештај комисије за избор Ивана Крстића

Извештај Комисије са предлогом за избор Ивана Крстића, мастер инж. електр. и рачун., на радно место сарадника-асистента, за ужу научну област Електроника, аутоматика и микропроцесорски системи. (преузми)

Извештај комисије за избор мр Небојше Гаџића и мр Јасмине Лукић

Извештај Комисије са предлогом за избор мр Небојше Гаџића и мр Јасмине Лукић , на радно место сарадника-асистента, за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. (преузми)

Извештај комисије за избор др Александра Мицића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Александра Мицића, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Електроника, аутоматика и микропроцесорски системи. (преузми)