Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата мр Љубише Гарића

Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: “Синтеза виброударних система”, кандидата мр Љубише Гарића.

Извештај Комисијe

Докторска дисертација

Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидата Драгане Радосављевић

Извештај Комисије са оценом урађене докторске дисертације под насловом: “Коришћење метода истраживања података за одређивање математичког модела кинетике технолошких процеса и препознавање карактеристика узорака”, кандидата Драгане Радосављевић.

Извештај Комисијe

Докторска дисертација