Телевизија ФТН – свечана додела индекса

Дана 01.10.2018-е године са почетком у 10:00 часова у великом амфитеатру одржан је свечани пријем студената. Том приликом уручени су индекси студентима који су први пут уписали I годину основних академских студија. Свечана додела индекса

Конкурс за избор најбољих студентски академских радова

КOНКУРС зa избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa (прojeкти, мaстeр и зaвршни рaдoви) кojи су рeaлизoвaни у пeриoду oд 01. oктoбрa 2017. дo 01. сeптeмбрa 2018. гoдинe, a кojи су oбрaђивaли тeмe из eнeргeтикe и тeмaтски су вeзaни зa дeлaтнoст члaницa ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa”, а који је објављен у дневном листу “Политика” 19. септембра 2018. године. (Конкурс)

Свечани пријем и додела индекса

Свечани пријем и додела индекса студентима који су први пут уписали I годину основних академских студија на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, одржаће се 01.10.2018. год. у великом амфитеатру Факултета са почетком у 10 часова.