Љиљана Мурганић

Административно-технички секретар

Љиљана Мурганић Административно-технички секретaр Тренутно је Административно-технички секретар на Факултету техничких наука у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Број телефона: (+381) 28/425-320 Email: ljiljana.murganic@pr.ac.rs
Бојана Дакић

Архитектура

Бојана Дакић студент Контакт Email:
Никола Радовић

Индустријско инжењерство

Никола Радовић студент Контакт Email:
Никола Лазић

Технолошко инжењерство

Никола Лазић студент Контакт Email:
Јована Вукадиновић

Технолошко инжењерство

Јована Вукадиновић студент Контакт Email:
Марина Денић

Машинско инжењерство

Марина Денић студент Контакт Email:
Никола Јовановић

Машинско инжењерство

Никола Јовановић студент Контакт Email:
Мирослав Тодоровић

Машинско инжењерство

Мирослав Тодоровић студент Контакт Email:
Никола Реџић

Грађевинско инжењерство

Никола Реџић студент Контакт Email:
Никола Божинић

Грађевинско инжењерство

Никола Божинић студент Контакт Email: