БЈакшић

др Бранимир Јакшић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Бранимир Јакшић, рођен је 03.03.1984. год. у Косовској Митровици. Факултет техничких наука у Косовској Митровици завршио је 2009. године. Докторску дисертацију одбранио је на Електронском факултету у Нишу, 2015. године.

Тренутно је професор на катедри за електронику и телекомуникације на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Аутор или коаутор је више од 100 научних радова из области информационо-комуникационих технологија публикованим у међународним и домаћим научним часописима и презентовани на научним конференцијама. Аутор је једне монографије од међународног значаја, једног поглавља у монографији од међународног значаја и четири помоћна уџбеника. Учествовао је у више међународних и домаћих научно истраживачких пројеката.

ORCID профил: https://orcid.org/0000-0001-6683-0021

  • 2010-2016: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2016-2020: Доцент, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2020-тренутно: Ванредни професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Бежични комуникациони системи
Мултимедијални системи

Контакт

Број телефона:

Email:
branimir.jaksic@pr.ac.rs