danijela_ilic1

др Данијела Илић Коматина

Ванредни професор

Биографија

Проф. др Данијела Илић Коматина, рођена је 14.09.1971. год. у Рашкој. Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици завршила је 1996. године. Последипломске студије завршила је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, где је 2001. године одбранила магистарски рад под називом „Ациловање фероцена карбоксилним киселинама које садрже сумпор“.

Тренутно је професор на катедри за заштиту животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Синтеза и особине деривата фероцена са сумпором у бочном низу“ одбранила је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу 2013. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1996: Дипломске студије, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица
  • 2001: Постдипломске (магистарске) студије, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2013: Докторска дисертација, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Органска хемија- органске синтезе

Контакт

Број телефона:

Email:
danijela.ilic@pr.ac.rs