Име, средње слово и презиме: ДРАГАНА Б. РАДОСАВЉЕВИЋ dragana_radosavljevic
Датум рођења: 17. 06.1972. год.
Место рођења: Косовска Митровица
Контакт телефон:
E-mail: dragana.radosavljevic@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: AСИСТЕНТ

 

Основне студије:
Природно-математички факултет, Крагујевац, 1996 године

Научна област интересовања: Примењена математика – информационе технологије

Остали подаци