ZivceSarkocevic

др Живче Шаркоћевић

Ванредни професор, продекан

Биографија

Проф. др Живче Шаркоћевић, рођен је 15. 09. 1967. године у Скопљу, Република Северна Македонија. Основне студије завршио је на Машинском факултету, Универзитета у Приштини, 1994 године. Последипломске студије похађао је на Машинском факултету Универзитета у Београду из области „Материјали и заваривање”. Магистарску тезу под називом „Анализа утицаја грешака у завареним спојевима на понашање шавних цеви од челика повишене чврстоће“, одбранио је 1999. године.
Докторску дисертацију под насловом „Отпорност према оштећењу и лому заштитних
заварених цеви у нафтним бушотинама” одбранио је 2010. године на Универзитета у
Београду.

Тренутно је продекан за машинско инжењерство на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Од 1994-1999. године, ради у Фабрици шавних цеви ,,САРТИД“ у Урошевцу. У средњој школи ,,Јован Цвијић“ у Штрпцу, у својству спољњег сарадника, ангажован је као наставник на машинској групи предмета у периоду од 1993. до 1999. године. У периоду од 2000 до 2004 године у школи ради као заменик директора, а од 2004. до 2010. године као помоћник директора. На Високој техничкој школи из Урошевца, измештеној у Лепосавићу, ангажован је као спољни сарадник, у школској 2006/2007 години. На Високој техничкој школи струковних студија у Звечану, ангажован је као спољни сарадник у периоду од 2007. до 2010. Године. У звање професора струковних студија изабран је 2010. Године,где остаје у радном односу до 2017. Године. На факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2016. године изабран је у звање доцента на катедри за Конструкције и механизацију за ужу научну област Машинске конструкције. У звање ванредног професора изабран је 2021. године. Члан је Друштва за интегритет и век конструкција проф. др Стојан Седмак-ДИВК (од оснивања), ESIS-European Structural Integrity Society и Друштва за заштиту материјала Србије (СИТЗАМ).
Аутор је или коаутор преко 100 научних радова у међународним и домаћим часописима (од тога 18 радова у часописима са SCI листе) или на научним скуповима у земљи и иностранству.
Аутор је једне монографије националног значаја.

  • 1994: Основне студије, Машински факултет, Приштина
  • 1999: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Београд
  • 2010: Докторска дисертација, Машински факултет, Београд
  • 2016-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица

Области интересовања

Механика лома
Интегритет конструкција
Испитивање материјала
Заваривање

Контакт

Број телефона:

Email:
zivce.sarkocevic@pr.ac.rs