zoran_golubovic1

др Зоран Голубовић

Ванредни професор

Биографија

Проф. др Зоран Голубовић, рођен је 25.01.1971. год. у Косовској Митровици. Машински факултет у Приштини завршио је 1995. године. Последипломске студије завршио је 2009. године на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, где је одбранио магистарски рад под називом „Прилог оправданости реконструкције погонских система радног точка на багерима средње класе“.

Тренутно је професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог истраживању оптималних решења за реконструкцију погонских система роторног багера“ одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2013. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1995: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина
  • 2009: Постдипломске (магистарске) студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2013: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Машинске конструкције и механизација

Контакт

Број телефона:

Email:
zoran.golubovic@pr.ac.rs