ivica_camagic1

др Ивица Чамагић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Ивица Чамагић, рођен је 29.08.1974. год. у Прокупљу. Машински факултет у Приштини завршио је 1999. године. Последипломске студије завршио је 2009. године на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, где је одбранио магистарски рад под називом „Анализа напона и деформација заварених спојева нисколегираних челика повишене чврстоће у присуству прслина“.

Тренутно је професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Истраживање утицаја експлоатационих услова на процену интегритета и преосталог века посуда под пристиском намењених за рад на повишеним температурама“ одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, 2013. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1999: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина
  • 2009: Постдипломске (магистарске) студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2013: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Mеханика лома
Интегритет конструкција
Инжењерство материјала
Механика материјала
Заваривање

Контакт

Број телефона:

Email:
ivica.camagic@pr.ac.rs