Име, средње слово и презиме: МИЛАН Љ. ЂОРЂЕВИЋ  Milan Djordjevic
Датум рођења: 03.05.1977. год.
Место рођења: Ниш
Контакт телефон:
E-mail: milan.djordjevic@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: ДОЦЕНТ

 

Основне студије:
Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2003. године

Остали подаци