Име, средње слово и презиме: MИЛЕНА М. ПРЕМОВИЋ  milena_premovic
Датум рођења:  08.05.1987. год.
Место рођења: Нови Пазар
Контакт телефон:
E-mail: milena.premovic@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: AСИСТЕНТ

 

Основне студије:
Факултет Техничких наука, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини

Научна област интересовања: Mеталуршко инжењерство

Остали подаци