Име, средње слово и презиме: МИЉАН М. КОВАЧЕВИЋ  slika Miljan Kovacevic
Датум рођења: 28.11.1977. год.
Место рођења:
Контакт телефон:
E-mail: miljan.kovacevic@pr.ac.rs
Наставничко/сарадничко звање: ДОЦЕНТ

 

Основне студије
Факултет техничких наука Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2006. године

Научна област интересовања:

Остали подаци