NNesic

Никола Нешић

Асистент

Биографија

Никола Нешић је рођен 17.02.1986. године у Нишу. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу на смеру Мехатроника 2010. године са просечном оценом 9,98. Мастер студије из области мехатронике је завршио на Факултету за електротехнику и информатику Ернст-Абе Универзитета у Јени у Немачкој 2016. године. Тренутно се налази на докторским студијама из области примењене механике на Машинском факултету Универзитета у Нишу. Усавршавао се из области механике на неколико универзитета у иностранству: Институт за механику Универзитета КИТ у Немачкој (годину дана), Катедра за гипке механизме Универзитета Илменау у Немачкој (5 месеци), Институт за биомеханику Техничког универзитета у Грацу у Аустрији (месец дана), Институт за примењену динамику Техничког универзитета у Дармштату у Немачкој (недељу дана), High Performance Computing Center (HLRS) на Универзитету у Штутгарту у Немачкој (недељу дана) и Колеџ за механику и материјале Hohai Универзитета у Nanjing-у у Кини (недељу дана)

Тренутно је асистент на катедри за механику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Никола Нешић се активно бави научно-истраживачким радом у области осцилација, структурне и нелинеарне динамике. Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и као и на међународним и домаћим конференцијама.

  • 2005-2010: Дипломске студије, Машински факултет, Универзитет у Нишу, Ниш
  • 2011: Истраживач-приправник, Математички институт САНУ, Београд
  • 2012-2018: Истраживач-сарадник, Математички институт САНУ, Београд
  • 2014-2016: Мастер студије, Факултету за електротехнику и информатику Ернст-Абе Универзитета, Јена, Немачка
  • 2018-тренутно: асистент, ФТН, Косовска Митровица.

Контакт

Број телефона:

Email:
nikola.nesic@pr.ac.rs