rada_radulovic

др Рада Радуловић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Рада Радуловић, рођена је 12.10.1962. год. у Приштини. Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Приштини завршила је 1988. године. Последипломске студије завршила је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици, где је 2010. године одбранила магистарски рад под називом „Физичко-механичка својства цементних кошуљица-естриха у функцији састава и степена компактности“.

Тренутно ради као професор на катедри за грађевинско конструктерство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранила је 2016. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1988: Грађевинско-архитектонски факултет, Приштина
  • 2010: Постдипломске (магистарске) студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2016: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Грађевински материјали
Технологија бетона
Бетонске конструкције

Контакт

Број телефона:

Email:
rada.radulovic@pr.ac.rs