1

др Саја Косановић

редовни професор

Биографија

Проф. др Саја Косановић, рођена је 02.08.1976. год. у Приштини. Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Приштини завршила је 2000. године. Последипломске студије завршила је на Архитектонском факултету у Београду, где је 2007. године одбранила магистарски рад под називом „Истраживање могућности за промену еколошких утицаја зграда на окружење“.

Тренутно ради као професор на катедри за пројектовање и урбанизам на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Модел за оцену еколошке исправности кућа за индивидуално становање на подручју Београда“ одбранила је на Архитектонском факултету у Београду 2012. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 2000: Грађевинско-архитектонски факултет, Приштина
  • 2007: Постдипломске (магистарске) студије, Архитектонски факултет, Београд.
  • 2012: Докторска дисертација, Архитектонски факултет, Београд.
  • 2013-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Архитектонско пројектовање и савремена архитектура
Заштита животне средине са аспекта архитектуре
Одржива архитектура
Енергетска ефикасност зграда
Оцена еколошке исправности зграда

Контакт

Број телефона:

Email:
saja.kosanovic@pr.ac.rs