svetlana_belosevic1

др Светлана Белошевић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Светлана Белошевић, рођенa је 11.10.1970. год. у Косовској Митровици. Рударско-металуршки факултет у Косовској Митровици завршила је 1995. године. Последипломске студије завршила је 2003. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, где је одбранила магистарски рад под називом „Карактерисање изомера (1,3-propan-diamin-N,N’-di-3-propionato) никал (II) комплекса“.

Тренутно је професор на катедри за технологију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранила је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, 2013. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1995: Дипломске студије, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица
  • 2003: Постдипломске (магистарске) студије, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2013: Докторска дисертација, Природно-математички факултет, Крагујевац.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Неорганска хемија

Контакт

Број телефона:

Email:
svetlana.belosevic@pr.ac.rs