ЈВукашиновић

Јован Вукашиновић

Асистент

Биографија

Јован Вукашиновић је рођен 8. септембра 1993. године у Краљеву. Основну школу је завршио у Лешку, а средњу Техничку школу “Михаило Петровић Алас”, у Косовској Митровици на смеру Електротехничар енергетике.
На Факултет техничких наука у Косовској Митровици уписао се 2012. године, на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика. Поменуте основне академске студије завршио је 2017. године са просечном оценом током студирања 8.64 чиме је стекао академски назив дипломирани инжeњер електротехнике и рачунарства.

Тренутно је асистент на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Мастер академске студије, на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика, је завршио 2019. године са просечном оценом 10.00 и тиме стекао академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
Студент је докторских студија на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

  • 2017: Oсновне академске студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2019: Дипломске академске студије (мастер), ФТН, Косовска Митровица.
  • 2020-тренутно: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електромоторни погони и енергетски претварачи
Регулисани електромоторни погони
Разводна постројења и електране
Високонапонска опрема
Обновљиви извори електричне енергије

Контакт

Број телефона:

Email:
jovan.vukasinovic@pr.ac.rs