Slika

др Јулијана Лекић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Јулијана Лекић, рођена је 07. 07.1965 год. у Клини. Електротехнички факултет Универзитета у Приштини завршила је 1989. године. Последипломске студије завршила је на Електротехничком факултету у Београду, где је 1998. године одбранила магистарски рад под називом „Упоредна анализа објектно оријентисаних методологија пројектовања софтверских система“.

Тренутно ради као професор на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранила је 2016. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1989: Електротехнички факултет, Приштина
  • 1998: Постдипломске (магистарске) студије, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2016: Докторска дисертација, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2001-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Информатика
Информациони системи
Базе података

Контакт

Број телефона:

Email:
julijana.lekic@pr.ac.rs