Име, средње слово и презиме: ИВАН Н. МИЛОЈЕВИЋ  ivan_milojevic
 Датум рођења: 11.10.1984. год.
 Место рођења:  Крагујевац
 Контакт телефон:
 E-mail: ivan.milojevic@pr.ac.rs
 Наставничко/сарадничко звање: АСИСТЕНТ

 

Основне студије:
Факултет техничких техничких наука (грађевински одсек) у Косовској Митровици, 2009. год.

Научна област интересовања: Металне конструкције

Остали подаци