example-02

др Благоје Недељковић

редовни професор

Биографија

Проф. др Благоје Недељковић, рођен је 07.04.1952. год. Завршио је Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду. Последипломске студије завршио је на Рударско-геолошком факултету у Београду, где је одбранио магистарски рад.

Тренутно ради као професор на катедри за рударство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију одбранио је на Рударско-геолошком факултету у Београду.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • /: Рударско-геолошки факултет, Београд
  • /: Постдипломске (магистарске) студије, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  • /: Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Механика стена
Механика тла

Контакт

Број телефона:

Email:
blagoje.nedeljkovic@pr.ac.rs