11бц

др Богдан Ћирковић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Богдан Ћирковић, рођен је 21.03.1967. год. год. у Косову Пољу. Дипломирао је на Машинском факултету у Приштини 1991. године.

Тренутно ради као професор на катедри за производно машинство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Постдипломске студије је завршио и одбранио магистарску тезу под називом „Компаративне статичко динамичке карактеристике носеће структуре преса од влакнастих, ламеластих и дисперзно ојачаних композита“ на Машинском факултету у Приштини 1995. године.

Докторску дисертацију под називом „Истраживање динамичких карактеристика носећих структура машина од композитног материјала“ одбранио је на Факултету техничких наука у Косовској Митровици 2007.год. Аутор и коаутор је на више научних радова публикованих у иностраним и домаћим научним часописима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама.

  • 1991: Дипломске студије, Машински факултет, Приштина.
  • 1995: Постдипломске (магистарске) студије, Машински факултет, Ниш.
  • 2007: Одбрана докторске дисертације, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2008-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Производно машинство

Контакт

Број телефона:

Email:
bogdan.cirkovic@pr.ac.rs