dardan_klimenta1

др Дардан Климента

редовни професор

Биографија

Проф. др Дардан Климента, рођен је 12.05.1975. год. у Пећи. Електротехнички факултет Универзитета у Приштини завршио је 1992. године. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду, где је 2001. године одбранио магистарски рад под називом „Термички прорачун средњенапонских и нисконапонских каблова у тешким условима“.

Тренутно ради као професор на катедри за електроенергетику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог анализи процеса размене топлоте код подземних високонапонских каблова методом коначних елемената – оптимално управљање амбијентним условима на топлотно критичним местима” одбранио је на Електротехничком факултету у Београду 2007. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

За редовног професора на Факултету техничких наука у Косовској Митровици изабран је 2015. године.

  • 1992: Електротехнички факултет, Приштина
  • 2001: Постдипломске (магистарске) студије, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2007: Докторска дисертација, Електротехнички факултет, Београд.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Електроенергетске мреже и системи
Термички процеси

Контакт

Број телефона:

Email:
dardan.klimenta@pr.ac.rs