darko_vuckovic1

др Дарко Вучковић

ванредни професор

Биографија

Проф. др Дарко Вучковић, рођен је 18.04.1950. год. у Призрену. Технички факултет Универзитета у Приштини завршио је 1973. године. Последипломске студије завршио је на Електронском факултету у Нишу, где је 1983. године одбранио магистарски рад под називом „Прилог теорији реализовања хомогених електростатичких поља“.

Тренутно ради као професор на катедри за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом „Прилог обликовању расподеле електричног поља” одбранила је на Електротехничком факултету у Приштини 1996. године.

Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 1973: Технички факултет, Приштина
  • 1983: Постдипломске (магистарске) студије, Електронски факултет, Ниш.
  • 1996: Докторска дисертација, Електротехнички факултет, Приштина.
  • 2000-тренутно: Професор, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Теоријска електротехника

Контакт

Број телефона:

Email:
darko.vuckovic@pr.ac.rs