Dragan Cukanovic

др Драган Чукановић

доцент

Биографија

Доц. Др Драган В. Чукановић рођен је 19. фебруара 1982. године у Свилајнцу. Основну школу „Јован Јовановић Змај“, 1989 – 1997, и средње школско образовање „Гимназија“, општи смер, 1997 – 2001, стекао је у Свилајнцу. Дипломирао је на Машинском факултету у Крагујевцу, на смеру Примењена механика и аутоматско управљање 2007. године са просечном оценом 9,06. Школске 2007/2008 године уписао је докторске студије на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу. Школске 2012/2013 године је прешао на нови програм акредитованих докторских студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу.
Од 2007. до 2010. године радио је као Истраживач сарадник на пројектима у оквиру Лабораторије за инжењерски софтвер на Машинском факултету у Крагујевцу. Од 2010 do 2011. године радиo је у „ФИАТ Аутомобили Србија“ Д.О.О. у Крагујевцу као Специјалиста производног инжењеринга. Od 2011. године ради као Асистент на Факултета техничких наука у Косовској Митровици, Универзитета у Приштини.

Тренутно ради као доцент за ужу научну област “Примењена механика” (за наставне предмете: Отпорност материјала 1, Отпорност материјала 2 и Отпорност материјала) на катедри за Механику на Факултета техничких наука у Косовској Митровици, Универзитета у Приштини.

У свом досадашњем професионалном научном раду аутор је и коаутор на 11 научних радова публикованих у домаћим часовима и саопштених на домаћим и интернационалним научним конференцијама. Учествовао је на 3 домаћа пројекта Министарства науке и технолошког развоја Србије и 1 страни ТЕМПУС пројекат.

  • 2001-2007: Основне студије, МФ, Крагујевац.
  • 2007: Докторске студије, ФИН, Крагујевац.
  • 2017-тренутно: Доцент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Отпорност материјала
Механика
Композитни материјали
Коначни елементи

Contact

Phone numbers:

Email:
dragan.cukanovic@pr.ac.rs

Социјалне мреже: